Swedish Design Goes Milan – Superstudio Più, 9-14 april 2013

Swedish Design Goes Milan – Superstudio Più, 9-14 april 2013

Under temat ”Swedish Design Goes Milan” samlas en stor del av den svenska inrednings- och designbranschen för att visa upp sig på bred front under designveckan i Milano 9-14 april 2013. VisitSweden och Möbelriket har tagit initiativ till satsningen i vilken ett tjugotal företag och intressenter medverkar tillsammans med Business Sweden, Svensk Form och Svenska institutet. Syftet är att marknadsföra svenska designprodukter och stärka Sveriges varumärke som innovativt designland.

– Vi har sett fram emot att förena insatserna mellan näringslivet och de Sverigefrämjande organisationerna för att marknadsföra svensk design och nu blir det möjligt, säger Anders Wisth, vd för Möbelriket och projektledare för satsningen.

Milano anses vara den stora världsscenen för design. Under flera år har ledande svenska varumärken exponerats på plats. I år får den svenska närvaron i Milano fördjupad bredd och kraft då Sverigefrämjarorganisationer bidrar med marknadsföring av Sverige som designland. Något som ska skapa nyfikenhet hos utländska inköpare, producenter, medier och resenärer.

– Svensk design har gott renommé i världen. Vi har en lång tradition av att arbeta med design och många framstående formgivare, men design är också så mycket mer. Design är en process och ett verktyg för att utveckla varor, tjänster och upplevelser. Jag är stolt över att Sverige är ett innovativt designland och det är glädjande att näringslivet och statliga aktörer nu tillsammans marknadsför svensk design i Milano, säger näringsminister Annie Lööf.

Sammansättningen av aktörer i den svenska paviljongen beskriver ett samarbete som många i möbelbranschen anser är avgörande för en ökad export och en starkare internationell närvaro. Bland de medverkande företagen finns bland andra Icehotel i Jukkasjärvi, Materia, Skandiform och mindre designföretag.

– I Sverige står de kreativa näringarna för en växande andel av den totala tjänsteexporten, varav den svenska designexporten är ett viktigt segment. Av 10 500 exportföretag inom de kreativa näringarna återfinns 4 000 av företagen inom designområdet. Vi kan se att svensk design blir mer och mer uppmärksammad utomlands, och då det är ett viktigt område har vi bestämt att det i år ska ingå i den så kallade främjarkalendern, regeringens särskilda satsning på kreativa näringar internationellt, säger handelsminister Ewa Björling.

Den svenska designpaviljongen kommer att finnas på en av de mest välbesökta platserna i Milano, Superstudio Più i Zona Tortona, och förväntas locka minst 100 000 besökare från olika världsdelar.

Webcasts direkt från Studio Milano:

www.swedishdesigngoesmilan.se

CONDIVIDI SUI SOCIAL