Sverige hedersgäst vid bokmässan i Bologna

Sverige hedersgäst vid bokmässan i Bologna

Barns och ungas rätt till kultur är det bärande temat när Sverige är hedersgäst på världens största barnboksmässa i Bologna den 25-28 mars 2013.

Barnboksmässan i Bologna är den internationellt viktigaste arenan för barn- och ungdomslitteratur. Sverige presenterar som hedersgäst en stor utställning över samtida svensk illustration. Det svenska programmet kommer även att innehålla seminarier och aktiviteter med svenska författare och illustratörer både på själva mässan och i Bologna stad.

Länk till:
Kulturrådet
Bologna Children’s Book Fair

[flexblocks]

CONDIVIDI SUI SOCIAL