Buone Feste! | God Jul!

Buone Feste! | God Jul!

La Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia rimarrà chiusa dal 22 dicembre al 6 gennaio compreso.

Italiensk-Svenska Handelskammaren Assosvezias kontor är stängt för semester från den 22 december till och med den 6 januari.

Buon Natale!  |  God Jul!

CONDIVIDI SUI SOCIAL