Sverige hedersgäst vid bokmässan i Bologna

Barns och ungas rätt till kultur är det bärande temat när Sverige är hedersgäst på världens största barnboksmässa i Bologna den 25-28 mars 2013. Barnboksmässan i Bologna är den internationellt viktigaste arenan för barn- och ungdomslitteratur. Sverige presenterar som hedersgäst en stor utställning över samtida svensk illustration. Det svenska programmet kommer även att innehålla seminarier […]