JCC meets: Giuliana Rosset

Data: 05-04-2016  

JCC meets: Giuliana Rosset

Food & Design: the Italian-Swedish way!

Cari amici di JCC,

Con il mese di aprile inauguriamo un nuovo tipo di evento, molto esclusivo e dal grande valore professionale e umano.
Incontreremo Giuliana Rosset, imprenditrice italiana di grande successo, fortemente legata alla cultura, al design e alle atmosfere nordiche. Dopo aver creato e guidato per molti anni il marchio di abbigliamento sportivo Napapijri, Giuliana Rosset ha intrapreso la strada della gastronomia scandinava, aprendo prima ad Aosta e poi a Milano Björk, il ristorante e side store svedese. Ed è proprio in questa location di design che 12 fortunati membri di JCC avranno la possibilità di confrontarsi con lei e trarre ispirazione dalla sua preziosa testimonianza.


Kära vänner!
Med april och den nyanlända våren som starkskott inviger vi härmed en ny typ av evenemang som är mycket exklusivt och av stort professionellt värde för er att ta del av! Vi inbjuder er härmed till ett möte med Giuliana Rosset, en italiensk framgångssaga, starkt kopplad till nordisk kultur och design. Efter att ha skapat och i många år framgångsrikt lotsat sportmärket Napapijri har Giuliana Rosset banat väg för det skandinaviska köket i Italien. Detta genom att först öppna restaurangen Björk i Aosta och senare även den i Milano med tillhörande butik som vi alla känner till. JCC erbjuder härmed 12 lyckliga medlemmar möjligheten att få chansen att träffa henne och hämta inspiration från hennes fantastiska historia.

CONDIVIDI SUI SOCIAL